På Twitter minner Kystvakten om følgende: Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i det kvoteregulerte området fra 1. april til og med 30. april.