Det viser en «tråldagsrapport» fra Havforskningsinstituttet på makrelltokt med «Eros» og «Vendla». Andre del av makrelltoktet startet fra Troms 21. juli og har gått i nesten en uke før dagens rapport.

Grafen fra rapporten viser at det bare har vært tre trålhal med mellom 1000 og 2000 kilo etter avgang fra Tromsø.

Mindre fangster – større fisk

Det er gjort 20 trålhal på forhåndsbestemte stasjoner (makrellhal) og to trålhal i dypet for å få prøver av kolmule som registreres med ekkoloddet og står dypere enn makrellen og silda.