Det er det danske nettstedet fiskerbladet.dk som melder at de endelige detaljene nå er på plass i EU og Storbritannias første felles avtale om fiskekvoter etter brexit.

Positivt med avtale

Den danske fiskeriministeren, Rasmus Prehn, sier han er positiv til at det endelig er en avtale som skaper klarhet for danske fiskere på plass. Han er imidlertid klar over at kvoten for den viktige industrifisken tobis vil være litt lavere enn hva det biologiske rådet antyder.

Rasmus Prehn er dansk fiskeriminister. Foto: fvm.dk

– Avtalen må være med på å sikre at vi også har tilgang til hverandres soner i fremtiden. Det har vært mye på bordet i denne første forhandlingen med britene utenfor EU, men vi jobber kontinuerlig med å styrke samarbeidet slik at vi kan sikre best mulig forhold for danske fiskere, sier Prehn.

Kvotene i 2021

Danskene kan fiske 116.447 tonn øyepål og 86.651 tonn tobis i Nordsjøen og Skagerrak, Kattegat. 491 tonn reker og 998 tonn sjøkreps. Kvoter på øvrige fiskearter finner du her.

EU har opprettholdt sine tilleggsvilkår for fiske, inkludert fotnoter om fleksibilitet for ulike fiskearter, som er viktig for dansk industrielt fiske. I tillegg er det avklart at områdefleksibiliteten for sild fra Skagerrak og Kattegat til Nordsjøen også kan brukes til fiske i britiske farvann.

Storbritannia har også gått med på å innføre en områdefleksibilitet fra Skagerrak og Kattegat, slik at fiskemulighetene for brisling i disse farvannene kan fiskes i britiske farvann, melder fiskerbladet.dk.

Betalt dyrt for avtale

Styrelederen i Danmarks Fiskeriorganisasjon , Svend- Erik Andersen, sier det er positivt at det nå er oppnådd en avtale mellom EU og Storbritannia, men er ikke fornøyd med utfallet.

- Dessverre kommer avtalen med en pris, og den betaler industrifiske for i unødvendig høy grad. Vi vet at EU har kjempet hardt for en avtale, men her burde det vært tøffere mot britene, sier han.

Andersen mener danske fiskere har betalt i dyre dommer for Brexit-avtalens begrensninger i tilgang til britisk farvann, og med reduksjon i fiskekvoter til en estimert verdi på 1,2 milliarder danske kroner.

- Det er ikke rettferdig at britene begrenser vårt industrielle fiske, sier han og viser til at kotene er satt lavere enn det det er rom for i det biologiske rådet.

- Vi kan enkelt fiske mer tobis og brisling uten å gå på bekostning av bærekraften, sier Andersen ifølge det danske FiskerBladet..

Vedtatt EU-plan

Europakommisjonen har nylig vedtatt en plan for «Mot mer bærekraftig fiske i EU: status og retning for 2022». Her slås det fast at i Nordøst-Atlanteren er bærekraft nesten nådd for bestandene som forvaltes under prinsippet om maksimal bærekraftig utbytte (MSY). I Atlanterhavet og Østersjøen foreslår Kommisjonen at for neste år de opprettholde eller redusere fiskedødeligheten ytterligere.

Her vises det også til at fiskeaktivitetene ble hardt rammet av COVID-19-pandemien i 2020. Landet verdi av fisk anslås å ha sunket med 17 prosent i fjor sammenlignet med 2019. Den raske støtten som Kommisjonen ga sektoren, særlig gjennom å stille 136 millioner euro til rådighet under Det europeiske sjø- og fiskerifondet, har bidratt til å håndtere effekten av pandemien raskt, sier Kommisjonen.