Det er mindre aktivitet NVG-sildefisket på Kvænangen, mange båter er ferdige med sine kvoter, melder Norges Sildesalgslag i sin oppsummering av forrige ukes fiskerier.

Salgslaget viser til at blant direktehåverne, er det nå bare et fåtall båter med restkvote utover det som kan flekses over til neste år. I låssettingsflåten er det en del båter med kvote igjen. Restkvoten for kyst viser 19.167 tonn, men av dette er 11.784 tonn flex av neste års kvote.

Det er en markant nedgang i fisket kvantum, 7225 tonn ble innmeldt sist uke mot nesten 28.000 tonn i uken før.

Lite nordsjøsild og makrell

Det var fire norske fartøy som lette etter nordsjøsild i uken som gikk, resultatet var åtte fangster på totalt 870 tonn. Størrelsen på silda ligger fra 160 til 252 gram.

Tre makrellfangster til konsum ble fisket sist uke, to låssatt, en direktehåvet, på totalt 30 tonn. Låsfangstene ble tatt i Bømlo. I tillegg er vel 20 tonn levert til indirekte konsum. Disse 20 tonnene er tatt av «havflåten» i forbindelse med annet fiskeri, opplyser Sildelaget.

Til sammen 190 tonn hestmakrell til konsum fordelt på 11 fangster ble levert sist uke. Disse fangstene er tatt i Karmsund, Tysvær/Sveio-området. I tillegg er det tatt en fangst på 10 tonn av et fartøy som var i fisket nordsjøsild på Vikingbanken.

To utenlandske fartøy meldte inn 1620 tonn havbrisling i uken som gikk. Av dette gikk 1000 tonn til konsum. De siste to fangstene er tatt like utenfor kysten av Nederland. Størrelsen er fra 78 til 85 stykk per kg.

Kystbrisling og industrifisk

Kun en fangst med kystbrisling ble meldt inn sist uke, på 25 tonn. Fisken hadde en snittstørrelse på 50 st. pr. kg. og fisket i Indre Skagerrak.

I industrifiske meldte to norske båter meldt inn fangst forrige uke. I tillegg ble det meldt inn en øyepålfangst fra et dansk fartøy. Det totale ukekvantumet er for de norske båtene 560 tonn kolmule, 50 tonn strømsild og cirka 25 tonn øyepål.

Ut over de to båtene som har vært i kanten er et norsk fartøy i kolmulefiske i færøysk sone, opplyser salgslaget i sin ukesoppsummering.