Gjennom ordningen Fishing For Litter kan fartøy levere søppel kostnadsfritt i havn. Nå foreslår Miljødirektoratet å erstatte avfallsordningen med et felles avfallsgebyr for samtlige fartøy. Det