Mens de fleste båtene fryser snøkrabben til havs, er reder Mikal Solhaug i gang med levendefangst av krabben. Det håper han vil gi bedre kvalitet, gode inntekter og stabile arbeidsplasser til folk i Finnmark.

– «Kildin» har nylig kommet tilbake fra Barentshavet der vi har satt den første lenken med teiner for å fange levende snøkrabbe, sier Solhaug på telefon til Fiskeribladet.

Laget for forholdene

Rederen i Mikal Solhaug AS fra Båtsfjord, kjøpte den 37,4 meter lange stålbåten «Kildin» i desember 2020.