Grunnen til den kraftige nedgangen er at bestandsnivået på torsk er nedjustert for de fleste årsklassene som er inne i fisket, heter det