Britene oppnådde en andel på 6,51 prosent av den totale NVG-sildekvoten på nesten 600.000 tonn i fjor. Det førte til at britene kunne innkassere 39.000 tonn NVG-sild. Med sju kroner kiloet lagt til grunn, fikk dette en fangstverdi på 273 millioner kroner.

Denne andelen gikk på bekostning av andeler for de etablerte kystsonestatene for NVG-sild med Norge, Island og Færøyene.

Info fra lukket notat

Saken har vært underkommunisert fra myndighetene. Fiskeribladet kom over opplysningen i et møtereferat som ble frigitt i februar, nesten et halvt år etter at avisen ba om innsyn i det.