Tall fra 2020 viser at over 1 million tonn restråstoff fra fisk og skalldyr blir utnyttet etter det er renset og prosessert, ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Dette utgjør 85 prosent av den totale mengden av restråstoff som er tilgjengelig og utnyttelsesprosentetn er økende, viser FHF til.

Mer avskjær fra pelagisk og havbruk

Tilgjengelig restråstoff fra fiskeriene styres i stor grad av kvotene, hvor hvitfisksektoren så en nedgang, mens pelagisk sektor så en oppgang fra 2019 til 2020. Produksjonen i havbrukssektoren fortsatte økningen for fjerde året på rad, som bidro til å opprettholde mengde tilgjengelig restråstoff, totalt, ifølge FHF.

Samlet utnyttelsesgrad av marint restråstoff steg fra 84 til til 85 prosent fra 2019 til 2020. Bakgrunnen for dette var i hovedsak endringene i andelene av total mengde tilgjengelig restråstoff.

Liten nedgang for hvitfisk

I hvitfisksektoren ble det beregnet en nedgang fra 61 til 58 prosent i utnyttelsesgrad for 2020. Sammenlignet med tidligere år, er 58 prosent fortsatt det tredje høyeste nivået hvitfisksektoren har vært på. FHF peker på at den svake nedgangen kan skyldes at koronapandemien skapte større uro i markedene for både hovedprodukt (f.eks. filet) og produkter av restråstoff.

I denne sammenheng peker FHF på smitteutbruddet hos flere minkoppdrettere i Danmark som førte til avlivning av store mengder mink. Danmark er et av de største markedene for pelsdyrfor basert på restråstoff fra norsk fisk, og derfor ble det en sterk nedgang i denne produktkategorien i 2020 sammenlignet med tidligere år.