Det har vært et sørgelig vær langs kysten i år - det har satt flåten kraftig tilbake. Råfisklaget slo i forrige uke fast at mange båter har vært hindret fra å fiske.

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen. Foto: Torhild Måkestad Martinussen (arkiv)

Ni uker inn det nye året var det nemlig levert 40.000 tonn fersk torsk i Råfisklagets distrikt - 20.000 tonn bak fjoråret til samme tid.

– Det er litt å ta igjen, konstaterte omsetningssjef Willy Godtliebsen i salgslaget til Fiskeribladet etter at de slapp forrige ukes Fisknytt-rapport.

Doblet kvantum

Vi er nå kommet til uke 11 - og pilene begynner nå å peke i riktig retning, viser Råfisklagets ferske Fisknytt-rapport. Det ble i forrige uke levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten, sammenlignet med uke ni.

Det ble levert 12.010 tonn fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år. Når det gjelder volumet, er det opp fra 5.580 tonn og 179 millioner kroner i uke ni.

Ifølge Råfisklaget var snittprisen på torsk (sløyd uten hode) følgende i uke 10:

  • Torsk 6+ kg (sløyd uten hode): 47,83 kr per kilo
  • Torsk 2,5+ kg (sløyd uten hode): 47,51 kr per kilo
  • Torsk, 1,0-2,5 kg (sløyd uten hode): 46,77 kr per kilo
  • Torsk -1 kg (sløyd uten hode): 50,45 per kilo

For første gang i år ble det levert størst kvantum torsk i området Lofoten med 3610 tonn. Deretter følger Vest-Finnmark og Vesterålen med 2.740 tonn på hver, Troms med 1.710 tonn, Øst-Finnmark med 1.160 tonn, og i området Helgeland-Nordmøre var det landet 67 tonn fersk torsk.

Fordelt per redskap viser tallene 5.480 tonn fra snurrevad, 5.200 tonn fra garn, 675 tonn fra line/autoline og 650 tonn fra juksa.