På Sørlandet gjenstår fortsatt vel 2,3 millioner av kvoten på 4 millioner. Nord for 62-graden