Det sier skipper og reder Erik Gåsvær i familierederiet Barstein AS på den 14,99 store kystbåten «Barstein» fra Solund i Sogn og Fjordane. «Barstein» har den siste tiden fisket makrell i området Lofoten, Ofoten og Tysfjorden.

– Når vi er i fiske, kjører vi hele tiden og bruker dermed mye diesel. Men vi kan heller ikke legge oss ved kai på grunn av de høge drivstoffprisene. Vi må få opp kvoten vår på makrell, sier Gåsvær.

Han sier videre at de høge drivstoffprisene er dårlig nytt både for rederne og mannskapet.