Som Fiskeribladet skrev sist uke har Fiskeridirektoratet nå rådet Nærings- og fiskeridepartementet om å ikke tillate fiskefartøy over 21 meter å fiske innenfor grunnlinja i torskefiskeriene i nord.

– Det er et meget godt kompromiss, sier fisker og SV-politiker Johnny Ingebrigtsen fra Nordkapp.

– Fangsteffektiviteten og kapasiteten til de største kystfiskebåtene har blitt så stor, at de fortrenger de minste. I tillegg vet vi at det står dårlig til med kysttorsken langs hele kysten. For å ta hensyn til fiskebestandene og dempe den økende frustrasjonen og konflikten mellom store og små fiskefartøy, er forslaget fra Fiskeridirektoratet meget godt, utdyper Ingebrigtsen.