Årets norske loddekvote i Barentshavet er på 37.500 tonn. Lodda forvaltes i et samarbeid med Russland og en 50–50 fordeling mellom landene.

– Alt tyder på at vi bare fisker en brøkdel av det vi kunne ha fisket av lodda. 37.500 tonn er ikke stort mer en enn stor islandsk tråler har i fartøykvote i det islandske loddefisket, sier Kristian Sandtorv.

Da Fiskeribladet snakket med ham, var han på vei nordover til loddefeltene i Finnmark og loddefiske. Han skal ta loddekvotene til «Havdrøn» og «H.