23-åringen kommer fra Senja i Troms. Som ungdom gikk Rochmann på idrettslinja på videregående skole og studerte økonomi etter det. Videre fikk hun seg noen sommerjobber og jobb på et oppdrettsanlegg.

Etter hvert fant hun ut at hun ville på havet. Det var den store drømmen. Rochmann fikk en vikartur på fiskebåten «Arnøytind», der hun fikk forsøkt seg på fiske etter sei, torsk, sild og i år litt lodde.

Vignett.