Det melder Norges Råfisklag i et rundskriv til småkvalfangere og kjøpere fredag.

25 øre opp

Minstepris for hvalkjøtt til konsum er satt til 37 kroner kiloet, en liten oppgang fra fjorårets minstepris på 36,75 kroner. Hvalspekk og finner har fått en minstepris på 0,01 kroner kiloet.

Råfisklaget presiserer at for kjøtt av feit hval kan prisen reduserer med inntil 30 prosent for den del av fangsten dette gjelder.

13 påmeldte

Fjorårets sesong ble oppløftende for næringa. 13 fartøy leverte til sammen 503 dyr, en oppgang fra 429 dyr året før. Samtidig opplevde produsentene god etterspørsel i markedet. Samme antall fartøy er påmeldt årets hvalfangst, med sesongstart 1. april.

Råfisklaget legger til grunn at all omsetning av hval skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart. Kravet om leveringsavtale innebærer at omsetningskvoter faller bort.

– Norges Råfisklag vil følge utviklingen nøye, og tar forbehold om at omsetningsreguleringer kan bli innført på kort varsel hvis situasjonen skulle tilsi det, skriver Råfisklaget.