I distriktet til salgslaget Fiskehav blir det for øvrig et bra løft i rekeprisen. Fra og med mandag 14. mars får fiskerne en minstepris på 150 kroner kiloet for store kokte reker. Dermed øker prisen for disse rekene med 30 kroner. Og tiden vil vise hvordan dette prishoppet blir taklet ute i markedet.

For dyr diesel

– Det er mange som sliter i rekefisket og en del har ikke mye å gå på etter en dårlig vinter. Dieselprisen på over 10 kroner literen er altfor dyrt for rekefiskerne og denne prisen lå på 17,50 inkludert moms i Egersund i begynnelsen av uken.