Fredag morgen publiserte Havforskningsinstituttet en underveisrapport fra makrelltoktet. Leiefartøyene «Eros» er i internasjonalt farvann og «Vendla» er i norsk sone.

«Vi har fått makrell i alle faste stasjoner så langt», skriver toktlederne, Maria Tenningen og Hector Pena i rapporten.

Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster i kilo fra 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner. Foto: Maria Tenningen/Havforskningsinstituttet

Størst fisk utenfor norsk sone

Forskerne har fått størst fangster med makrell i østlige områder, mens de har fått de største individene i de vestlige områdene.