I tillegg til Pelagia Liavåg, er også Fosnavaag Pelagic stengt for mottak. Problemer med store lager, makrell for emballering, containere og utskiping, rammer nå