Den siste uken er det meldt inn 595 tonn makrell til Sildelaget. Erling Kvale i Sildelaget kan fortelle at makrellen «Libas» leverte er i gjennomsnitt 420 gram, mens den som fiskes i