I løpet av de fem siste døgnene er det innmeldt 7400 tonn makrell gjennom Sildelaget. På det meste har det tidligere vært meldt inn over