Det har ikke manglet på maksinnsats i makrellflåten, bare mangel av makrell, før forløsningen kom fra natt til