Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn i norske farvann, noe som tilsvarer 50 prosent av Færøyenes nasjonale makrellkvote. I tidligere år har Færøyene kunnet fiske 35 prosent av den nasjonale kvoten sin i norske farvann.

Nytt og viktig element

Departementet peker på at et nytt og viktig element i avtalen som nå er på plass, er at færøyeme opphever deler av landingsplikten for færøyske fartøy - slik at makrell som blir fisket i norske farvann, også kan landes i Norge.

Norske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn av den norske makrellkvoten i farvann under færøysk jurisdiksjon.

- Jeg er særlig fornøgd med at Færøyene nå opphever plikten til å lande makrell fisket i norske farvann til bedrifter på Færøyene, slik at færøyske fartøy igjen kan lande makrellfangster hos norske mottak, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i meldingen.