Nye forsøk blir 10. – 11 mai, melder Fiskebåt på sine nettsider fredag.

Tidligere denne uken var alle kyststatene – EU, Storbritannia, Norge, Færøyene Island og Grønland samlet i London for å forhandle om årets makrellfiske.

Fiskebåt viser til at det i møtet ble lagt frem en forskningsrapport om makrellbestanden sin tilhørighet i de forskjellige økonomiske sonene og internasjonalt farvann.

Sonetilhørighet

Fiskebåt melder at det fra norsk side ble spesielt pekt på at sonetilhørigheten var det viktigste fordelingskriteriet, sammen med at bestanden har fått større utbredelse og gyte- og oppvekstområdet i norsk økonomisk sone.

Partene ble ikke enige om en avtale i denne runden, og møtes derfor igjen 10. og 11. mai.

– Trolig blir både sonetilgang, reguleringer og fordeling som i fjor. Noe annet vil være overraskende, men vi kan håpe på mer framgang for 2023, sier fiskebåt-direktør Audun Maråk i en uttalelse på Fiskebåts nettsider.

Maråk deltok i den norske delegasjonen sammen med blant andre styreleder i Fiskebåt Jonny Berfjord og styreleder i Fiskarlaget Kåre Heggebø.