I slutten av september ville det meste av makrellkvoten vært oppfisket i et normalår. I øyeblikket er bare 44 prosent av den store norske makrellkvoten på 246.400 tonn fisket. Da er ikke flekskvoten på ti prosent som kan fiskes i tillegg på årets kvote, tatt med i regnestykket.

Norges Sildesalgslags oppdaterte oversikt viser at det til nå bare er fisket 108.400 tonn av den norske kvoten. Det betyr at 138.000 tonn gjenstår å fiske som tilsvarer 56 prosent av den norske kvoten.