Lyngen Reker bygger seg opp med kombinasjon av industriproduksjon av reker, som bedriften har drevet med siden 1950-årene, og drift og eierskap av reketrålere. Den tidligere utsendingen for Norges