Norges Råfisklag har publisert «en oppskrift» på hvordan du skal bevare kvaliteten på blåkveita. Vi gjengir oppskriften her:

Kjøling av blåkveite:

1. Fyll ca. 20 % is i containerne før du forlater havna.

2. Når fisket starter fyller du litt vann i containeren (ikke mer enn 10-20 liter pr. container) for å få litt saltholdighet i isen, slik at isen ikke klumper seg.

3. Bløgg kveita og la den blø ut i sjøvann.

4. Send blåkveita ned i containeren - oppå isen/vannet.

5. Når containeren er passelig full av kveite, etterfyll med vann. (minst like mye som ble fylt da fisket startet)

Det som skjer da er at isen tiner under kveita. Fordi kveita er tyngre enn vann (den mangler svømmeblære og legger seg tett mot bunnen), presses smeltevannet opp mellom kveitene. På denne måten blir all fisken avkjølt. Det er alltid bevegelse ute på havet, båten ruller og det bidrar til fordeling av kjølevannet mellom kveita.

Andre periode av blåkveitefisket starter 9. august.