De største barrierene for at fiskerne skal velge nye fremdriftssystemer er høye investeringskostnader, usikkerhet ved ny teknologi og mangel på infrastruktur i fiskerihavnene.

Det kommer frem i en rapport lagt frem på Leknes torsdag. Bak står Flakstad kommune, som med sine 1238 innbyggere ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet. Og de vil ha den lokale fiskerinæringen med seg.

Utslippene skal ned

Med milliondryss fra Miljødepartementet har kommunen de siste årene jobbet med et større prosjekt om klimasatsing i kystfiskehavner.