Sammen med makker og bror Tom Ivar Myklebust har han hittil i vinter fisket tre sjarkkvoter med torsk. Nå gjenstår 30 tonn av den fjerde før de kan ta en liten pust i bakken.

– Det har vært en lang sesong, men alt i alt ganske bra, sier Borgvatn Myklebust til Fiskeribladet.

Sjarkfisker Petter Myklebust oppsummerer en lang og tung vintersesong, med gode priser og greit fiskeri. Foto: Alf Fagerheim (arkiv)

Til nå har de to garnfiskerne fra Ramberg holdt seg på heimhavet og feltene Setan og Kvalvika på yttersida av Lofoten.