Det er anslagsvis blitt fisket lodde for 350 millioner kroner i løpet av tre-fire ukers fiske utenfor Finnmark. Alle fangster fra kvoten på 37.150 tonn lodde er blitt innmeldt og levert til konsum. Til onsdag formiddag var det registrert 29.000 tonn på sluttsedlene til en gjennomsnittspris på 9,10 kroner kiloet.

Snitt på 9,50 kroner kiloet

Med en gjennomsnittspris på 9,50 kroner i sluttregnskapet, ligger det an til en førstehåndsomsetning på 350 millioner kroner for hav- og kystflåten som har deltatt.