Årets loddesesong er på hell, og det meste av kvoter er nå fisket. I kystgruppen gjenstår det en liten rest på rundt 900 tonn. For å sikre at denne blir tatt, har Fiskeridirektoratet økt kystfartøyenes maksimalkvote til 600 tonn. Det går frem av en fiskerimelding sendt ut mandag ettermiddag.

– Det har vært en del båter som av ulike årsaker har trukket seg, enkelte har heller ikke fisket hele kvoten. I sum utgjør dette et lite kvantum som ikke er tatt.