Fiskeridirektoratet har kommet med en j-melding for kvotebytte av lodde i Barentshavet og sild i Nordsjøen for to fartøy med ringnottillatelse.

Forskriften gjelder også kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule mellom to fartøy med pelagisk tråltillatelse.

Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde i Barentshavet i 2022, står det i meldingen. Båtene kan også bare bytte dersom ingen av dem har byttet andre kvoter i år.

Loddefisket åpner 24. januar, og det er avsatt en totalkvote på 41.950 tonn. Påmeldingen må skje innen 10. januar, og blir det for mange om beinet, er det loddtrekning som avgjør hvem som får delta.