– Vi så en liten flekk med litt tettere registreringer i Henningsværstraumen, men der sto det så tett med bruk at vi fikk ikke gjort så mange målinger, forteller toktleder Edvin Fuglebakk på «Johan Hjort».

Det bekrefter det fiskerne opplever i årets sesong. Skreien har i stor grad uteblitt fra innersida i år, og nå begynner det å bli så seint at det neppe kommer noe innsig av skrei til området, der det i fjor var store mengder fisk.

Store kontraster

Forskerne på «Johan Hjort» registrerte store forekomster av skrei i Henningsværstraumen i fjor.