I to uker har havforskerne på «Johan Hjort» gått kurslinjer i Lofoten og Vesterålen for å kartlegge årets innsig av skrei. Og som forventet, ut fra fiskernes observasjoner og fangster i vinter, var det lite å finne på innersida av Lofoten, mens det ble gjort bedre registreringer på yttersida. Totalt sett er det blitt registrert mindre skrei i toktområdet enn det ble gjort i 2019 og 2020.

Skreikartet 2021, utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Foto: Malin Lie Skage/HI

Mindre innsig

– Vi har fått regnet ut årets bidrag til toktindeksen.