Fiskebåt melder på sine nettsider at «Geir» vant loddtrekningen om å få delta i kartleggingsfisket etter torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen. «Geir» har vært med på dette fisket to ganger tidligere.

Fiskeridirektoratet mottok påmelding fra seks konvensjonelle havfiskefartøy som ønsket å delta i dette fisket. Resultatet av loddtrekningen ble som følger:

  • Geir, M-123-A
  • Veidar, M-1-G
  • Loran, M-12-G
  • O. Husby, M-161-AV
  • Kap Farvel, M-206,A
  • Leinebris, M-505-HØ

Det er de to første fartøyene på listen som vil få brev om tilbud om å delta i fisket. Dersom disse fartøyene ikke skulle ønske å delta, vil de andre fartøyene få tilbud.

Fisket kan foregå i perioden mellom 10. september til 31. desember.

600 tonn

I fjor gjennomførte «Geir» to turer og hadde med seg 300 tonn torsk fra høstturen. For 2021 har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt en kvote på 600 tonn for dette fisket, der 20 tonn er avsatt til bifangst i andre fiskeri.

Det var etter at autolinebåten «Loran» oppdaget et nytt norsk torskefelt ved Jan Mayen i 2018 at forsøkskvoten ble opprettet. Da fikk de fiske på den nye forsøkskvoten, og det ga gode resultater den gang. Da fikk de 300 tonn torsk og 70 tonn blåkveite fra en måneds fiske i november samme året. Forskerne var svært interessert i å se hvordan forekomsten av torsk ved norske Jan Mayen varierer gjennom året. Hittil har man funnet ut at fisken stammet fra både barentshavstorsk og islandstorsk.