Mandag kom rapporten fra Nofima om strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Mye av det