Uke 38, altså forrige uke, ligger an til å bli den dårligste omsetningsuken så langt i år,+ ifølge Norges Råfisklag. Det er ikke unormalt at fisket etter torsk, hyse og sei dabber av i september. Det gjelder for både kystflåten og for havfiskeflåten.

– De siste ukene har det vært flere dager med ruskevær som har hindret fisket, men enkelte fiskerier er imidlertid økende. Dette gjelder kveite- og breiflabbfisket, skriver Amalie Oda Harland og Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag i Fisknytt for uke 38.

– Kveitefiske er økende

Råfisklagets omsetning i uke 38 var på 120 millioner kroner, ned fra 163 millioner kroner uka før. 13 millioner av de 120 var fra utenlandske leveranser. 60 millioner kroner var fra ferskt råstoff, ned fra 77 millioner kroner uka før. 46 millioner kom fra fryst, som er ned fra 84 millioner uka før.

I fjor var omsetninga på 230 millioner kroner i uke 38.

Enkelte fiskerier er imidlertid økende i uke 38. Et av dem er kveitefisket. Foto: Lena Knutli

Når det kommer til landinger av fryst råstoff i forrige uke, som er delvis omsatt, kan Råfisklaget informere om at i likhet med de tre foregående ukene var det beskjedent med landinger. Totalt ble 2.200 tonn levert, noe som er ned fra 2.900 tonn uken før.

– Kveitefisket er økende, og har resultert i ukentlige landinger på cirka 80 tonn de tre siste ukene, skriver Råfisklaget.

80–90 tonn breiflabb i uka

I uke 38 var 78 tonn fersk kveite omsatt til verdi fire millioner kroner. 44 tonn var tatt på line/autoline, 29 tonn på garn og mindre kvanta på snurrevad og juksa. Størst linekvantum var levert i Vest-Finnmark og Troms med henholdsvis 18 og 13 tonn, fulgt av Lofoten/Salten med 9 tonn. Garnkvantumet var spredt, med størst kvantum levert i Lofoten/Salten (10 tonn).

– Også fisket etter breiflabb er økende, med ukekvanta på 80–90 tonn i september. Garn står for det meste av kvantumet.

I uke 38 ble 89 tonn omsatt til verdi 2,5 millioner kroner, det meste levert fra Lofoten/Salten og sør og de største fangstene er levert til kjøpere i Salten og på Helgeland.

Breiflabbfisket er et annet fiske som har økt, til tross for at det ellers var et labert fiske i forrige uke. Foto: Geir Bjørn Nilsen

Torsk og sei

Omsetningen av fersk torsk utgjorde 560 tonn, på samme nivå som uken før. 220 tonn var tatt på snurrevad, 210 tonn på trål og 100 tonn på line/autoline. 370 tonn av totalen var levert i Øst-Finnmark.

Omsetningen av fersk sei i uke 38 utgjorde 1.130 tonn/13 millioner kroner, mot 1.480 tonn/16 millioner kroner uken før. Vest-Finnmark og Troms var størst i kvantum med henholdsvis 350 og 290 tonn, deretter følger Øst-Finnmark med 170 tonn, Vesterålen med 150 tonn, Lofoten/Salten og Sør-Trøndelag med 50 tonn på hver, 40 tonn på Nordmøre og 20 tonn i Nord-Trøndelag. Redskapsfordelingen var 300 tonn på hver av snurrevad og garn, 190 tonn på not og 170 tonn på juksa. Snurrevadkvantumet fordelt med 130 tonn levert Øst-Finnmark, 120 tonn i Øst-Finnmark og 40 tonn i Vesterålen. Garnkvantumet var spredt. Det meste av notkvantumet var levert i Vest-Finnmark, mens på juksa var det meste levert i Troms og Vesterålen.

Kongekrabbe til 11,7 millioner

I løpet av uke 38 ble det omsatt 34 tonn kongekrabbe til verdi 11,7 millioner kroner, ned fra 60 tonn/22,3 millioner kroner uken før. Av dette ble 25 tonn tatt i det regulerte fisket av 94 fartøy, og 9,1 tonn ble tatt i det uregulerte fisket av 58 fartøy. Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var 434 kr/kg mot 462 kr/kg uken før.

Det ble i forrige uke fisket 172 tonn taskekrabbe til verdi 2,5 millioner kroner, ned fra 203 tonn/3 millioner kroner uka før. Det meste ble levert til HitraMat i Sør-Trøndelag, henholdsvis. 20,7 tonn.

8,4 tonn krabbe ble tatt i Porsangerfjorden, nesten 7 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord og 5,3 tonn i Varangerfjorden. Foto: Agnar Berg

Nesten 121.000 leppefisk

I fisket etter leppefisk ble det i uke 38 omsatt totalt 120.896 stykk til en verdi på 2,2 millioner kroner, mot 224.390 stykk/4,2 millioner kroner uka før. Av det totale antallet var 113.142 stykk bergnebb og 7.754 stykk berggylt. Hittil i år er det levert 2.581.866 stykk, hvorav 2.071.393 stykk bergnebb, 152.572 stykk grønngylt og 357.901 stykk berggylt. Dette har en samlet verdi på 48,4 millioner kroner.