Etter en pangstart for kystflåten i oppstarten av årets blåkveitefiske, med 2000 tonn landet første uke, var det stor reduksjon i landingene sist uke. Da ble 1330 tonn fersk blåkveite til en verdi av 41 millioner kroner ble omsatt gjennom salgslaget. Reduksjonen kan blant annet skyldes mye vær og vind, som satte sitt preg på deler av forrige uke.

Det melder Norges Råfisklag i sin ukesoppsummering av fisket.

Solide priser

Onsdag var det levert 3685 tonn i et fiske som i første perioden stoppes på 5200 tonn.

Blåkveita som er omsatt gjennom Råfisklaget har holdt en snittpris på 30,80 kroner kiloet i rund vekt.

– Prisen varierer, med høyest pris betalt for blåkveite tatt på snurrevad. Der er 460 tonn betalt med et gjennomsnitt på 33,38 kroner per kilo, mens tilsvarende for garn og line ligger i størrelsesorden 30,40 kroner per kilo rundvekt, rapporterer omsetningsavdelingen i salgslaget.

Garnflåten har størst fisk

Den største blåkveita står garnflåten for. 76 prosent av garnfangstene som er levert er over 2,4 kilo, 37 prosent av linefangstene. Hos snurrevadflåten er andelen stor blåkveite, ifølge Råfisklaget, nede i 18 prosent.

– Men det har liten betydning for snittprisen, konstateres det.

Størst kvantum er levert til kjøpere i Troms, hele 1480 tonn, mens industrien i Lofoten og Vesterålen har kjøpt henholdsvis 860 og 830 tonn.

De to første ukene av fisket har 220 fartøy deltatt, de fleste av dem fartøy under 14 meter. 27 fartøy mellom 20 og 28 meter har deltatt i fisket, men bare 12 er i mål med kvota på 25 tonn.