Nofima-forsker Ragnhild Aven Svalheim skal i gang med postdoktorprosjektet «Stunning and killing the commercial species of crabs and lobsters». Da skal hu gjøre en rekke målinger, elektriske,