Misforståelsen med budskapet i J-meldingen (reguleringsmelding fra Fiskeridirektoratet) viste seg å bli kostbar da saken ble behandling i Oslo tingrett i juni.

Saken med sildefangsten fra fisket i november 2018, endte opp i Oslo tingrett etter at «Stormfuglen» krevde at inndragningen av hele fangstverdien på nesten 1,2 millioner kroner skulle oppheves som ugyldig.

Det var Fiskeridirektoratet som fattet endelig vedtak om inndragning i juni i 2021, nesten tre år etter at fisket fant sted. Første vedtak om inndragning kom i januar 2020.