Fiskeridirektoratet har fastsatt nye krav til rømmingshull på ruser og teiner i forbindelse med leppefisk-fisket. Det går frem av en J-melding på direktoratets nettsider. Bakgrunnen for kravene er å redusere faren for spøkelsesfiske ved tap av teiner og ruser brukt i fiske etter leppefisk.

Direktoratet viser til at alle teiner og ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

  • Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter.
  • Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
  • Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
  • Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnslippe via rømmingshullet når den påmonterte tråden ryker.
  • Har teinen flere oppbevaringskamre (sovekamre) skal alle disse ha rømmingshull.