Etter siste dag av leppefiskfisket 20. oktober, viser tall fra Fiskeridirektoratet at det i 2021 er blitt fisket i overkant av 16,5 millioner leppefisk