– Det ble driftet bra frem til sommeren, men deretter gikk det nedover, påpeker Danielsen. Høstfisket ga for lite både på revet og en del andre fangstfelt,