Med dagens ordninger må fisken veies inntil fire ganger. Bakgrunnen er at flere fiskere har ytret ønsker om en slik ordning for å slippe så mange veiinger og på den måten beholde best mulig kvalitet på fangsten.

– Slik landingsforskriftene er i dag er det flere av fiskerne som må til Danmark for å veie fangsten fordi vi ikke har kapasitet her hjemme, forteller leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør.

Fiskeridirektoratet er i gang med å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk.