I forrige uke ble det omsatt 58 tonn kongekrabbe til en verdi av 18,7 millioner kroner. Det er opp fra 48 tonn til en verdi av 16,2 millioner kroner i uke en. Det går frem av Norges Råfisklags rapport Fisknytt.

Salgslaget opplyser at gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var på 384 kroner per kilo i forrige uke, mens den i uke 1 var 381 kroner.

Utfordrende

Toppnoteringen ble notert i februar i fjor, da var kongekrabbeprisen på 496 kroner kiloen i snitt.