Landsstyret i Norges Fiskarlag ber om at også fartøy under 15 meter som driver med låssettingsfiske etter makrell, og som ikke deltar i samfiskelag, må gis adgang til å kunne levere fangst direkte fra snurpenot dersom dette er hensiktsmessig.

Det går frem av et vedtak fra landsstyret.

Bakgrunnen for kravet er at samfiskefartøy i sommer fikk unntak fra krav om låssetting av fangsten, slik at denne kan tas direkte fra not om bord i fartøy/føringsfartøy. Fiskarlaget mener altså at dette også må gjelde for fartøy under 15 meter, som ikke er en del av et samfiskelag.