– Men Landsstyret anså at det nå var kommet til et punkt hvor dette var helt nødvendig for å sikre framtiden til Norges Fiskarlag, fortsetter Ingebrigtsen.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget har fått fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

Landsstyrets vedtak ble gjort med tolv mot to stemmer, melder Norges Fiskarlag.

Vedtaket om grunnlag for eksklusjon kommer etter at Fiskarlaget Nord på sitt årsmøte i september i fjor vedtok å melde seg ut av Norges Fiskarlag. I tillegg har Fiskarlaget Nord nylig har gjort styrevedtak der de planlegger en ny organisering, kalt KystNor.

Langvarig prosess

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier vedtaket i Landsstyret kommer etter en langvarig prosess i etterkant av utmeldingsvedtaket der man har forsøkt å komme Fiskarlaget Nord i møte i en intern prosess.

Ingebrigtsen mener det nå er naturlig å gå i dialog med Fiskarlaget Nord i tråd med vedtakets punkt 3.

Kjell Ingebrigtsen sier at det også er viktig med en rask avklaring for medlemmenes del.

– Landsstyret i Norges Fiskarlag er tydelig på at det må gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark, sier han i meldingen.

Styremøte i kveld

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord vil ikke si noe om hva han synes om vedtaket tirsdag kveld.

- Jeg skal vente med å uttale meg til i morgen. Vi skal ha styremøte nå i kveld, jeg synes det er rett å orientere styre først, sier han til Fiskeribladet.

Onsdag formiddag kom Fiskarlaget Nord med en pressemelding der de fastslår at de vil videreføre arbeidet med organisasjonssaken i tråd med «årsmøtets arbeidsordre».

Annen innflytelse

Tanken med å endre Fiskarlaget Nord til en landsdekkende kystorganisasjon, var å få samme posisjon og innflytelse som Fiskebåt har i Norges Fiskarlag.

– Slik er det enkelt forklart. Derfor ønsker vi å bli i Norges Fiskarlag gjennom denne organisasjonsmessige endringen. Det vil gi kystfiskerne innflytelse på en helt annen måte enn det vi har nå, sa Hansen til Fiskeribladet i forrige uke.

Det pekes i styrevedtaket på at Landsmøtets vedtak om en ny organisasjonsmodell nå bes iverksatt. Dette innebærer etablering av to regionale landsdelslag i motsetning til sju nåværende enheter, samt Fiskebåt som det tredje medlemsleddet.

Styret i Norges Fiskarlag er satt sammen av representanter fra alle organisasjonens medlemsledd og består av 14 medlemmer, hvorav to representerer Fiskarlaget Nord.

Her er hele vedtaket:

 1. Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at årsmøtet i Fiskarlaget Nord 18. september i 2020 vedtok å melde laget ut av Norges Fiskarlag, og at laget under henvisning til Norges Fiskarlags lover gikk inn i en oppsigelsestid som innebar at laget skal være fullverdig medlem av Norges Fiskarlag til og med Landsmøtet 2023.
 2. Landsstyret konstaterer at Fiskarlaget Nord setter fram ultimative krav for fortsatt medlemskap og at laget planlegger en ny organisering som også kan være utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag. Etter Landsstyrets oppfatning er dette en opptreden og arbeidsform som ikke samsvarer med organisasjonens lover (illojal opptreden) og det gir grunnlag for å ekskludere laget fra Norges Fiskarlag, jamfør Norges Fiskarlags lover paragraf 10.
 3. Landsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.
 4. Norges Fiskarlag skal opprettholde sin funksjon som landsomfattende organisasjon for norske fiskere. Landsstyret anmoder Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag snarest om å gå sammen for å organisere et nytt Nord-Norges Fiskarlag.Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.
 5. Norges Fiskarlag vil likeså anbefale medlemslagene som i dag utgjør «Samarbeidsrådet Sør» om å gå sammen i en organisering av et Sør-Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.
 6. Landsstyret anser at dette forslaget til videre framdrift i organisasjonssaken er i samsvar med de føringer som er gitt av Landsmøtet i Norges Fiskarlag, jamfør landsmøtevedtakene 8a/19 og 8/17. LS anmoder om at så mye som mulig av avklaringer av en ny organisering med et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag gjøres ferdig til Landsmøtet i november 2021. Landsstyret forutsetter at det gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.
Organisasjonssaken i Norges Fiskarlag:
 • Fiskarlaget består i dag av 110 lokallag som er samlet i sju regionale enheter, samt to gruppeorganisasjoner; Fiskebåt og Sør-Norges Notfiskarlag.
 • Norges Fiskarlag har i en årrekke jobbet for en ny og forenklet organisering.
 • Landsmøtet vedtok i november 2017 en modell som innebar en tredeling av organisasjonen i et Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.
 • Prosessen ble imidlertid stoppet høsten 2018 da flere medlemslag gikk imot. Årsaken var blant annet økt innflytelse for Fiskebåt.
 • Landsstyret i Fiskarlaget har våren 2021 bedt sine medlemslag i nord og sør om å selv slå seg sammen til et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag.
 • Målet er å ha mest mulig avklart til landsmøtet i november 2021.
Kilde: Norges Fiskarlag