Det skriver Kystverket på sine hjemmesider.

I februar i år reviderte Kystverket retningslinjene for tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Tildelingen sommeren 2021 er derfor den første med oppdaterte retningslinjer.

En av de største endringene er at prosjektene som får tildelt støtte har lengre tid på seg til ferdigstillelse. I tillegg er det en endring i måten prosjektene blir rangert mot hverandre.

‒ Vi var selvfølgelig spente på hvordan endringene i retningslinjene ville slå ut på rangeringslisten. Vi fikk mange flere søknader enn tidligere, og mange gode søknader. Med nye tidsfrister for ferdigstillelse av prosjektene er det også en større fleksibilitet på det enkelte års budsjett. Det betyr at det kan bli gitt tilsagn til noen flere over sommeren, når vi har fått oppdatert våre prognoser, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket

Følgende prosjekter skal få penger:

  • Oslo havn, i samarbeid med åtte andre havner – 18 millioner kroner.
  • Ålesundregionens havnevesen – 4,5 millioner kroner.
  • Fjord Base i Florø – 12,5 millioner kroner.
  • ASCO Sandnessjøen – 17,5 millioner kroner.
  • Kristiansund Base – 3,1 millioner kroner.
  • Seafront Logistics – 3,7 millioner kroner.