Kontrollene som har blitt gjennomført den siste uken avdekket høy innblanding av fisk under minstemål.

Kystvakten har derfor opprettet tre aktsomhetsområder, og oppfordrer fartøy til å utvise aktsomhet ved utøvelsen av fiske for å bevare den unge fisken, skriver Kystvakten på Twitter (se kart nede i artikkelen).

Flatfisk

Kenneth Dyb er skipssjef på Kystvaktskipet «Bergen» og kan fortelle at det er hovedsakelig snakk om flyndrearter som rødspette og sandflyndre som er under minstemål.

– Det har vært innslag av torsk og hyse under minstemål på enkelte felt, men bakgrunnen for opprettelsen av aktsomhetsområdene går på flatfisk som er under minstemål, sier skipssjefen.

Han forteller videre at fra midnatt ble et felt stengt, også kalt RTC-område, i en mindre del av Austbanken på grunn av torsk og hyse under minstemål.

Se kart over stengte fiskefelt sør for 62 graden her.

Hovedsakelig utenlandske fartøy

Kystvaktskipet har kontrollert omtrent 10 fartøy den siste uken på Store fiskebank, Ekofisk-feltet, Gyda-feltet og på Austbanken.

– Så vi har dekket et relativt stort område i sørlige Nordsjøen, sier Dyb.

De kontrollerte fartøyene er hovedsakelig utenlandske EU-fartøy og britiske fartøy. Der Kystvakten har avdekket for mye fisk under minstemål, har fartøyene blitt pålagt å foreta et feltskifte og dermed blitt bortvist fra fiskefeltet.

Kystvakten har opprettet tre aktsomhetsområder i Nordsjøen. Foto: Kystvakten/Twitter

Etter henvendelse om stenging fra Kystvakten, besluttet Fiskeridirektoratet tirsdag å stenge et område for fiske med trål og snurrevad.

I perioden fra og med 3. august til og med 16. august er det forbudt å fiske med trål og snurrevad i et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 58 grader 00,0 minutter Øst 002 grader 45,0 minutter

2. Nord 57 grader 50,0 minutter Øst 002 grader 55,0 minutter

3. Nord 57 grader 40,0 minutter Øst 004 grader 00,0 minutter

4. Nord 57 grader 45,0 minutter Øst 004 grader 00,0 minutter

5. Nord 58 grader 00,0 minutter Øst 003 grader 24,0 minutter
Herfra videre til posisjon 1

Les hele J-meldingen fra Fiskeridirektoratet her.

Ikke mange norske

Kapteinløytnanten sier det er stor interesse fra utenlandske båter som driver fiske etter flatfisk i Nordsjøen, og mindre interesse fra norske fartøy.

– Flatfisk er viktige arter i Nordsjøen, og vi må prøve å bevare dem. Det er litt urovekkende at det er så stor aktivitet på arter som er under press, sier skipssjef Dyb.

I midten av august skal skipet ha mannskapsskifte i Bergen. Hvert skift går tre uker om bord, og fartøyet seiler kontinuerlig.

Aktsomhetsområdene som Kystvakten har opprettet er ikke stengte fiskefelt, men områder der det eksempelvis er mye fisk under minstemål. Foto: Ole Erik Klokeide (Illustrasjonsfoto)

Fortsetter patrulje

Aktsomhetsområdene som Kystvakten har opprettet er ikke stengte fiskefelt, men områder der utfordringer med fangstsammensetningen har blitt avdekket. I denne perioden var det mye undermålsfisk. Det stilles derfor større aktsomhetskrav til fartøyene som ønsker å fiske i disse områdene og blant annet skal Kystvakten kontaktes før eventuelt fiske tar til.

– Hittil er det ingen fartøyer som har ønsket å gjenoppta fiske i aktsomhetsområdene, men Kystvakten vil patruljere i områdene og følge aktiviteten fremover nøye, sier skipssjefen.

Fartøyene KV «Bergen» kontrollerte, var hovedsakelig fra EU og Storbritannia. Foto: Kystvakten/Twitter