Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding denne uka at nye bifangstbestemmelser trer i kraft fra og med 26. mai 2023.

De nye reglene kommer på grunn av de mye omtalte tiltakene som er innført for vern av kysttorsk og havdeling, og gjelder de aktuelle fartøygruppene over 21 meter - som fisker torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N.

«Ved fiske med konvensjonelle redskap etter andre arter enn torsk, hyse og sei innenfor de nye forbudslinjene, vil det bli tillat å ha maksimalt 20 % samlet bifangst av torsk, hyse og sei i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

I de områder hvor forbudet kun gjelder torsk, vil det bli tillatt å ha maksimalt 20 % bifangst av torsk. Innenfor fjordlinjene vil det fremdeles kun være tillat å ha maksimalt 5 % bifangst av torsk», heter det i meldinga fra direktoratet.

Kysttorsktiltak og havdelingsregimet er å finne i §32 i torskeforskriften.

Havdelingstiltakene for fartøy mellom 21 og 27,9 meter:

Område

Tiltak

Finnmark (hovedområde 03 og 04)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen.

Lofoten, Vesterålen og Troms (hovedområde 05)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen.

For Vestfjorden og områdene sørover ned til 62 grader N, videreføres dagens regulering. Lofotreguleringen vil ha forrang i den tid og i de områdene den er gjeldende.

Havdelingstiltakene for fartøy over 28 meter:

Område

Tiltak

Kinnarodden og østover

Fartøygruppen kan fiske torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan – 30. juni).

I andre halvår (1. juli – 31. des.) kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og sei inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen.

Kinnarodden til Sørvær

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan. – 30. juni).

I andre halvår kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og sei inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen.

Sørvær til og med hovedområde 05 (Lofoten, Vesterålen og Troms)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil grunnlinjen i første halvår (1. jan. – 30. juni).

I andre halvår (1. juli – 31. des.) kan fartøygruppen fiske etter torsk, hyse og inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Vestfjorden (hovedområde 00)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk, hyse og sei inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Sør for Vestfjorden (hovedområde 06 og 07)

Fartøygruppen kan fiske etter torsk inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen.